Мал эмнэлэг үржлийн газар

Хуулийн булан
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 МАЛЫН ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭХЭЭР ДЭМЖЛЭЭ orgilbat 894
2 ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга) orgilbat 3527
3 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ orgilbat 784
4 УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 828
5 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ orgilbat 830
6 ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 4541
7 ГААЛИЙН ТУХАЙ шинэчилсэн найруулга orgilbat 964
8 ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ orgilbat 791
9 ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга) orgilbat 827
10 САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭС /ЛИЗИНГ/-ИЙН ТУХАЙ orgilbat 826
11 ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ orgilbat 756
12 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ orgilbat 576
13 ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ orgilbat 606
14 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 548
15 КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 646
16 ТӨСВИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 770
17 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БИРЖИЙН ТУХАЙ orgilbat 608
18 ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ orgilbat 567
19 ХӨРС ХАМГААЛАХ, ЦӨЛЖИЛТӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ orgilbat 1418
20 ОЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 625
21 АМЬТНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 625
22 МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2014-2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ orgilbat 732
23 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ orgilbat 597
24 МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮТЦИЙН ТУХАЙ orgilbat 656
25 ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ orgilbat 612
26 ХҮНСНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 584
27 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ orgilbat 585
28 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ orgilbat 573
29 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИАС orgilbat 609
30 АВИЛГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ orgilbat 619
31 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАГУУ ДАГАЖ МӨРДӨХ ХУУЛИУД orgilbat 1159
 

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Мэдлэгийн сан Хуулийн булан

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа