Мал эмнэлэг үржлийн газар

Хуулийн булан
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 МАЛЫН ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭХЭЭР ДЭМЖЛЭЭ orgilbat 805
2 ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга) orgilbat 2915
3 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ orgilbat 713
4 УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 751
5 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ orgilbat 752
6 ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 3636
7 ГААЛИЙН ТУХАЙ шинэчилсэн найруулга orgilbat 862
8 ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ orgilbat 708
9 ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга) orgilbat 757
10 САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭС /ЛИЗИНГ/-ИЙН ТУХАЙ orgilbat 746
11 ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ orgilbat 677
12 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ orgilbat 523
13 ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ orgilbat 554
14 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 506
15 КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 589
16 ТӨСВИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 689
17 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БИРЖИЙН ТУХАЙ orgilbat 544
18 ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ orgilbat 512
19 ХӨРС ХАМГААЛАХ, ЦӨЛЖИЛТӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ orgilbat 1245
20 ОЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 573
21 АМЬТНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 564
22 МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2014-2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ orgilbat 678
23 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ orgilbat 544
24 МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮТЦИЙН ТУХАЙ orgilbat 599
25 ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ orgilbat 555
26 ХҮНСНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 531
27 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ orgilbat 534
28 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ orgilbat 526
29 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИАС orgilbat 551
30 АВИЛГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ orgilbat 568
31 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАГУУ ДАГАЖ МӨРДӨХ ХУУЛИУД orgilbat 1090
 
banner
banner

Та энд байна : Нүүр хуудас Мэдлэгийн сан Хуулийн булан

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа