Мал эмнэлэг үржлийн газар

ШИЛЭН ДАНС
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ Administrator 456
2 МЭҮГ-ЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН orgilbat 661
3 2015 ОНЫ МЭҮГ-ЫН ӨМЧ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН orgilbat 682
4 2015 ОНЫ МЭҮГ-ЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН orgilbat 603
5 2015 ОНЫ МЭҮГ-ЫН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН orgilbat 619
6 2015 ОНЫ МЭҮГ-ЫН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН orgilbat 655
7 2015 ОНЫ МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ orgilbat 651
8 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 669
9 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 1-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 645
10 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 12 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 12-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 677
11 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 11-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 1039
12 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 10-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 1000
13 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 9-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 1036
14 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ orgilbat 1182
15 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 8-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 1032
16 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 7-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 986
17 МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН orgilbat 1133
18 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 6-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 1090
19 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 5-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 1055
20 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 4-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 1126
21 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 3-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 1571
22 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 1343
23 2014 ОНЫ МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ orgilbat 1403
24 2014 ОНЫ МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН orgilbat 1196
25 2014 ОНЫ МАЛ ЭМНЭЛГИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН orgilbat 1178
26 2014 ОНЫ МЭҮГ-ЫН ӨМЧ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН orgilbat 1155
27 2014 ОНЫ МЭҮГ-ЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН orgilbat 1150
28 2014 ОНЫ МЭҮГ-ЫН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН orgilbat 1258
29 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨВЛӨРСӨН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БОЛОН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ ХХААЯ-НЫ САЙДЫН ТУШААЛ orgilbat 1304
30 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 12-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 1432
31 2014 ОНЫ МАЛ ЭМНЭЛЭГИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН 02 УЛИРЛЫН ТАЙЛАН orgilbat 1667
32 2014 ОНЫ 02 УЛИРЛЫН ТАЙЛАН orgilbat 1600
33 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 7-Р САРЫН МЭДЭЭ orgilbat 1691
34 МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ГАЗРЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН, АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ orgilbat 2142
35 2013 ОНЫ МАЛ ЭМНЭЛГИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН orgilbat 1875
36 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 3-Н САРЫН ТАЙЛАН orgilbat 2107
 
banner
banner

Та энд байна : Нүүр хуудас Ил тод байдал ШИЛЭН ДАНС

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа