Мал эмнэлэг үржлийн газар

Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 ТУШААЛ Б/14 orgilbat 1188
2 ТУШААЛ Б/13 orgilbat 1032
3 ТУШААЛ Б/12 orgilbat 1000
4 ТУШААЛ Б/11 orgilbat 964
5 ТУШААЛ Б/10 orgilbat 1041
6 ТУШААЛ Б/09 orgilbat 957
7 ТУШААЛ Б/08 orgilbat 981
8 ТУШААЛ Б/07 orgilbat 895
9 ТУШААЛ Б/06 orgilbat 898
10 ТУШААЛ Б/05 orgilbat 883
11 ТУШААЛ Б/04 orgilbat 610
12 ТУШААЛ А/23 orgilbat 689
13 ТУШААЛ А/22 orgilbat 634
14 ТУШААЛ А/21 orgilbat 583
15 ТУШААЛ А/20 orgilbat 623
16 ТУШААЛ А/19 orgilbat 656
17 ТУШААЛ А/18 orgilbat 623
18 ТУШААЛ А/17 orgilbat 637
19 ТУШААЛ А/16 orgilbat 661
20 ТУШААЛ А/15 orgilbat 673
21 ТУШААЛ А/14 orgilbat 611
22 ТУШААЛ А/13 orgilbat 627
23 ТУШААЛ А/12 orgilbat 629
24 ТУШААЛ А/11 orgilbat 662
25 ТУШААЛ А/10 orgilbat 588
26 ТУШААЛ А/09 orgilbat 621
27 ТУШААЛ А/08 orgilbat 632
28 ТУШААЛ А/07 orgilbat 639
29 ТУШААЛ А/06 orgilbat 603
30 ТУШААЛ А/05 orgilbat 614
31 ТУШААЛ А/04 orgilbat 620
32 ТУШААЛ Б/03 orgilbat 1247
33 ТУШААЛ Б/02 orgilbat 1099
34 ТУШААЛ Б/01 orgilbat 1113
35 ТУШААЛ А/03 orgilbat 1119
36 ТУШААЛ А/02 orgilbat 1130
37 ТУШААЛ А/01 orgilbat 1186
 
banner
banner

Та энд байна : Нүүр хуудас Ил тод байдал Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа