Мал эмнэлэг үржлийн газар

Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 ТУШААЛ Б/14 orgilbat 1251
2 ТУШААЛ Б/13 orgilbat 1078
3 ТУШААЛ Б/12 orgilbat 1047
4 ТУШААЛ Б/11 orgilbat 1025
5 ТУШААЛ Б/10 orgilbat 1083
6 ТУШААЛ Б/09 orgilbat 1004
7 ТУШААЛ Б/08 orgilbat 1031
8 ТУШААЛ Б/07 orgilbat 928
9 ТУШААЛ Б/06 orgilbat 944
10 ТУШААЛ Б/05 orgilbat 921
11 ТУШААЛ Б/04 orgilbat 640
12 ТУШААЛ А/23 orgilbat 723
13 ТУШААЛ А/22 orgilbat 669
14 ТУШААЛ А/21 orgilbat 612
15 ТУШААЛ А/20 orgilbat 652
16 ТУШААЛ А/19 orgilbat 685
17 ТУШААЛ А/18 orgilbat 650
18 ТУШААЛ А/17 orgilbat 663
19 ТУШААЛ А/16 orgilbat 690
20 ТУШААЛ А/15 orgilbat 705
21 ТУШААЛ А/14 orgilbat 638
22 ТУШААЛ А/13 orgilbat 659
23 ТУШААЛ А/12 orgilbat 662
24 ТУШААЛ А/11 orgilbat 701
25 ТУШААЛ А/10 orgilbat 620
26 ТУШААЛ А/09 orgilbat 654
27 ТУШААЛ А/08 orgilbat 664
28 ТУШААЛ А/07 orgilbat 682
29 ТУШААЛ А/06 orgilbat 643
30 ТУШААЛ А/05 orgilbat 642
31 ТУШААЛ А/04 orgilbat 657
32 ТУШААЛ Б/03 orgilbat 1292
33 ТУШААЛ Б/02 orgilbat 1135
34 ТУШААЛ Б/01 orgilbat 1145
35 ТУШААЛ А/03 orgilbat 1157
36 ТУШААЛ А/02 orgilbat 1165
37 ТУШААЛ А/01 orgilbat 1215
 
banner
banner

Та энд байна : Нүүр хуудас Ил тод байдал Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа