Мал эмнэлэг үржлийн газар

Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 ТУШААЛ Б/14 orgilbat 1548
2 ТУШААЛ Б/13 orgilbat 1364
3 ТУШААЛ Б/12 orgilbat 1357
4 ТУШААЛ Б/11 orgilbat 1306
5 ТУШААЛ Б/10 orgilbat 1365
6 ТУШААЛ Б/09 orgilbat 1265
7 ТУШААЛ Б/08 orgilbat 1293
8 ТУШААЛ Б/07 orgilbat 1165
9 ТУШААЛ Б/06 orgilbat 1225
10 ТУШААЛ Б/05 orgilbat 1171
11 ТУШААЛ Б/04 orgilbat 816
12 ТУШААЛ А/23 orgilbat 915
13 ТУШААЛ А/22 orgilbat 861
14 ТУШААЛ А/21 orgilbat 798
15 ТУШААЛ А/20 orgilbat 835
16 ТУШААЛ А/19 orgilbat 863
17 ТУШААЛ А/18 orgilbat 809
18 ТУШААЛ А/17 orgilbat 887
19 ТУШААЛ А/16 orgilbat 860
20 ТУШААЛ А/15 orgilbat 904
21 ТУШААЛ А/14 orgilbat 823
22 ТУШААЛ А/13 orgilbat 855
23 ТУШААЛ А/12 orgilbat 818
24 ТУШААЛ А/11 orgilbat 881
25 ТУШААЛ А/10 orgilbat 829
26 ТУШААЛ А/09 orgilbat 831
27 ТУШААЛ А/08 orgilbat 878
28 ТУШААЛ А/07 orgilbat 900
29 ТУШААЛ А/06 orgilbat 866
30 ТУШААЛ А/05 orgilbat 843
31 ТУШААЛ А/04 orgilbat 887
32 ТУШААЛ Б/03 orgilbat 1515
33 ТУШААЛ Б/02 orgilbat 1341
34 ТУШААЛ Б/01 orgilbat 1359
35 ТУШААЛ А/03 orgilbat 1398
36 ТУШААЛ А/02 orgilbat 1381
37 ТУШААЛ А/01 orgilbat 1426
 
This folder doesn't exsits.

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Ил тод байдал Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа