Мал эмнэлэг үржлийн газар

Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 ТУШААЛ Б/14 orgilbat 1438
2 ТУШААЛ Б/13 orgilbat 1261
3 ТУШААЛ Б/12 orgilbat 1253
4 ТУШААЛ Б/11 orgilbat 1224
5 ТУШААЛ Б/10 orgilbat 1267
6 ТУШААЛ Б/09 orgilbat 1172
7 ТУШААЛ Б/08 orgilbat 1198
8 ТУШААЛ Б/07 orgilbat 1071
9 ТУШААЛ Б/06 orgilbat 1129
10 ТУШААЛ Б/05 orgilbat 1074
11 ТУШААЛ Б/04 orgilbat 752
12 ТУШААЛ А/23 orgilbat 855
13 ТУШААЛ А/22 orgilbat 780
14 ТУШААЛ А/21 orgilbat 721
15 ТУШААЛ А/20 orgilbat 764
16 ТУШААЛ А/19 orgilbat 791
17 ТУШААЛ А/18 orgilbat 747
18 ТУШААЛ А/17 orgilbat 801
19 ТУШААЛ А/16 orgilbat 793
20 ТУШААЛ А/15 orgilbat 833
21 ТУШААЛ А/14 orgilbat 743
22 ТУШААЛ А/13 orgilbat 773
23 ТУШААЛ А/12 orgilbat 754
24 ТУШААЛ А/11 orgilbat 809
25 ТУШААЛ А/10 orgilbat 761
26 ТУШААЛ А/09 orgilbat 756
27 ТУШААЛ А/08 orgilbat 798
28 ТУШААЛ А/07 orgilbat 824
29 ТУШААЛ А/06 orgilbat 789
30 ТУШААЛ А/05 orgilbat 764
31 ТУШААЛ А/04 orgilbat 818
32 ТУШААЛ Б/03 orgilbat 1428
33 ТУШААЛ Б/02 orgilbat 1269
34 ТУШААЛ Б/01 orgilbat 1282
35 ТУШААЛ А/03 orgilbat 1306
36 ТУШААЛ А/02 orgilbat 1300
37 ТУШААЛ А/01 orgilbat 1353
 

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Ил тод байдал Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа