Мал эмнэлэг үржлийн газар

Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 ТУШААЛ Б/14 orgilbat 1361
2 ТУШААЛ Б/13 orgilbat 1186
3 ТУШААЛ Б/12 orgilbat 1173
4 ТУШААЛ Б/11 orgilbat 1144
5 ТУШААЛ Б/10 orgilbat 1193
6 ТУШААЛ Б/09 orgilbat 1109
7 ТУШААЛ Б/08 orgilbat 1127
8 ТУШААЛ Б/07 orgilbat 1011
9 ТУШААЛ Б/06 orgilbat 1056
10 ТУШААЛ Б/05 orgilbat 1011
11 ТУШААЛ Б/04 orgilbat 703
12 ТУШААЛ А/23 orgilbat 809
13 ТУШААЛ А/22 orgilbat 734
14 ТУШААЛ А/21 orgilbat 677
15 ТУШААЛ А/20 orgilbat 723
16 ТУШААЛ А/19 orgilbat 744
17 ТУШААЛ А/18 orgilbat 705
18 ТУШААЛ А/17 orgilbat 744
19 ТУШААЛ А/16 orgilbat 749
20 ТУШААЛ А/15 orgilbat 781
21 ТУШААЛ А/14 orgilbat 698
22 ТУШААЛ А/13 orgilbat 722
23 ТУШААЛ А/12 orgilbat 719
24 ТУШААЛ А/11 orgilbat 762
25 ТУШААЛ А/10 orgilbat 705
26 ТУШААЛ А/09 orgilbat 706
27 ТУШААЛ А/08 orgilbat 740
28 ТУШААЛ А/07 orgilbat 765
29 ТУШААЛ А/06 orgilbat 736
30 ТУШААЛ А/05 orgilbat 718
31 ТУШААЛ А/04 orgilbat 755
32 ТУШААЛ Б/03 orgilbat 1373
33 ТУШААЛ Б/02 orgilbat 1218
34 ТУШААЛ Б/01 orgilbat 1219
35 ТУШААЛ А/03 orgilbat 1246
36 ТУШААЛ А/02 orgilbat 1238
37 ТУШААЛ А/01 orgilbat 1300
 

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Ил тод байдал Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа