Мал эмнэлэг үржлийн газар

Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 ТУШААЛ Б/14 orgilbat 1300
2 ТУШААЛ Б/13 orgilbat 1139
3 ТУШААЛ Б/12 orgilbat 1099
4 ТУШААЛ Б/11 orgilbat 1080
5 ТУШААЛ Б/10 orgilbat 1145
6 ТУШААЛ Б/09 orgilbat 1051
7 ТУШААЛ Б/08 orgilbat 1071
8 ТУШААЛ Б/07 orgilbat 965
9 ТУШААЛ Б/06 orgilbat 1001
10 ТУШААЛ Б/05 orgilbat 969
11 ТУШААЛ Б/04 orgilbat 669
12 ТУШААЛ А/23 orgilbat 764
13 ТУШААЛ А/22 orgilbat 700
14 ТУШААЛ А/21 orgilbat 646
15 ТУШААЛ А/20 orgilbat 688
16 ТУШААЛ А/19 orgilbat 709
17 ТУШААЛ А/18 orgilbat 680
18 ТУШААЛ А/17 orgilbat 695
19 ТУШААЛ А/16 orgilbat 723
20 ТУШААЛ А/15 orgilbat 739
21 ТУШААЛ А/14 orgilbat 665
22 ТУШААЛ А/13 orgilbat 687
23 ТУШААЛ А/12 orgilbat 692
24 ТУШААЛ А/11 orgilbat 735
25 ТУШААЛ А/10 orgilbat 652
26 ТУШААЛ А/09 orgilbat 681
27 ТУШААЛ А/08 orgilbat 693
28 ТУШААЛ А/07 orgilbat 723
29 ТУШААЛ А/06 orgilbat 686
30 ТУШААЛ А/05 orgilbat 681
31 ТУШААЛ А/04 orgilbat 701
32 ТУШААЛ Б/03 orgilbat 1336
33 ТУШААЛ Б/02 orgilbat 1175
34 ТУШААЛ Б/01 orgilbat 1181
35 ТУШААЛ А/03 orgilbat 1203
36 ТУШААЛ А/02 orgilbat 1203
37 ТУШААЛ А/01 orgilbat 1256
 

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Ил тод байдал Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа