Мал эмнэлэг үржлийн газар

Мал үржлийн алба

Тус алба нь газрын үйл ажиллагааны хүрээнд мал, амьтны чанарыг сайжруулж, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, удмын санг хамгаалах нөхцлийг бүрдүүлэн аймаг, нийслэлийн Мал үржлийн 22 албадаар дамжуулан орон нутгийн үржлийн хувийн нэгжийн үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган:

-       “Малын эрүүл мэнд, удмын санг хамгаалах тухай” хууль

-       “Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах” бодлого

-       “Монгол мал” хөтөлбөр

-       Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр

-       Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого

зэрэг хууль, бодлого, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж малын үржлийн ажил үйлчилгээнд дэвшилтэд технологи, шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэн, цөм болон сайжруулагч сүргийг бүрэлдүүлэн эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх ажлыг удирдөн зохион байгуулж байна.
This folder doesn't exsits.

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Танилцуулага Мал үржлийн алба

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа