Мал эмнэлэг үржлийн газар

Зөвлөгөө
 • Зөвлөгөө   ( 1 Мэдээллүүд )
 • Мал эмнэлэг   ( 1 Мэдээллүүд )
  Мал эмнэлгийн салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан мэдээлэл, зөвлөмж
 • Мал аж ахуй   ( 0 Мэдээллүүд )
  Мал аж ахуйн салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан мэдээлэл, зөвлөмж
 • Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй   ( 1 Мэдээллүүд )
  Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар хэрэглэгч, үйлдвэрлэгчдэд зориулсан мэдээлэл, зөвлөмж
 • Амьтны эрүүл мэнд   ( 0 Мэдээллүүд )
  Амьтны эрүүл мэндийн талаар фермер, малчид, иргэдэд зориулсан мэдээлэл, зөвлөмж
 • Малын эмийн хэрэглээ   ( 0 Мэдээллүүд )
  Мал амьтны эм бэлдмэл, вакцины хэрэглээ, анхаарах асуудлын талаар хэрэглэгч, үйлдвэрлэгчдэд зориулсан мэдээлэл, зөвлөмж
This folder doesn't exsits.

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Мэдлэгийн сан

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа